K problematice výdajové stránky rozpočtu obce

Ivana Pařízková

Abstrakt

V okamžiku rozpočtování výdajů nastupuje ne­lehký úkol pro pracovníky finančních odborů, členy finanční komise, radní a následně zastupitele, kteří musí zvážit, jak peníze investovat. V daných ekonomických podmínkách se musí nejprve zajistit plynu­lý a nejnutnější provoz všech veřejně prospěšných zařízení především na úseku školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečeni apod.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. K problematice výdajové stránky rozpočtu obce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 4, s. 411-415. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8972

Plný Text: