K problematice výdajové stránky rozpočtu obce

Roč.7,č.4(1999)

Abstrakt
V okamžiku rozpočtování výdajů nastupuje ne­lehký úkol pro pracovníky finančních odborů, členy finanční komise, radní a následně zastupitele, kteří musí zvážit, jak peníze investovat. V daných ekonomických podmínkách se musí nejprve zajistit plynu­lý a nejnutnější provoz všech veřejně prospěšných zařízení především na úseku školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečeni apod.

Stránky:
411–415
Metriky

422

Views

264

PDF views