Cyklus přednášek "Teorie lidských práv v boji proti rasismu"

Roč.7,č.4(1999)

Abstrakt
Problematika ochrany lidských práv před rasismem je čím dále více tématem seminárních, ale i diplomových a doktorantských prací studentů práv­nické fakulty. I když se o této problematice vede dnes v České republice živá diskuse, chybí k její­mu teoretickému zpracování vhodná literatura. Z tě­chto důvodů se rozhodla Katedra právní teorie ve spolupráci s rakouským Institutem pro jihovýchod­ní Evropu, odbočka Brno, uspořádat v zimním se­mestru 1999 cyklus přednášek věnovaných hlav­ně teoreticko-metodologickým otázkám ochrany lid­ských práv před všemi projevy rasismu.

Stránky:
426–427
Metriky

272

Views

219

PDF views