Dělba veřejných mocí v československé a české státnosti

Jan Pinz

Abstrakt

Organisace státních funkcí v ústavách jednotli­vých států obvykle koresponduje určitým teoriím o státních funkcích, resp. učením o dělitelnosti nebo nedělitelnosti státní moci. Třídění funkcí státu ne­zbytně souvisí se strukturou státních orgánů, tedy s celkovou koncepcí státu. Právě v juristicky kvalifikované činnosti veřejné moci, tj. v určité relaci státních funkcí k právnímu řádu konkrétního státu, lze rozpoznávat podstatu a povahu ústavního zříze­ní jednotlivých států.

Bibliografická citace

PINZ, Jan. Dělba veřejných mocí v československé a české státnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 4, s. 416-423. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8973

Plný Text: