Konference k aktuálnosti změn Ústavy ČR

Jan Filip

Abstrakt

PrF MU v Brně ve spolupráci s MPÚ MU a Na­dací Konráda Adenauera uspořádala 24. ll. 1999 konferenci na téma: "Aktuálnost změn Ústavy ČR". Téma aktuální nejen podle názvu přilákalo nebýva­lou účast odborníků z vysokých škol v ČR a SR a poslanců a senátorů ze všech parlamentních stran.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Konference k aktuálnosti změn Ústavy ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 4, s. 426. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8975

Plný Text: