Konference k aktuálnosti změn Ústavy ČR

Roč.7,č.4(1999)

Abstrakt
PrF MU v Brně ve spolupráci s MPÚ MU a Na­dací Konráda Adenauera uspořádala 24. ll. 1999 konferenci na téma: "Aktuálnost změn Ústavy ČR". Téma aktuální nejen podle názvu přilákalo nebýva­lou účast odborníků z vysokých škol v ČR a SR a poslanců a senátorů ze všech parlamentních stran.

Stránky:
426
Metriky

416

Views

267

PDF views