Roč.11,č.2(2003)

Zprávy z vědeckého života

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/2003