Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy

Petr Mrkývka

Abstrakt

Každá systémová reforma, a reformu veřejné správy nevyjímaje, je provázena hledáním odpovědí na otázky ekonomického dopadu dané reformy. Česká re­publika tak, jako jiné demokratické státy z bývalé­ho východního bloku, se snaží dosáhnout právního a správního standardu členských států Evropské unie a to cestou rozsáhlých reforem. Brzdou těchto reforem jsou často především problémy stagnace či propadu ekonomiky. A dovoluji si tvrdit, že i úroveň výkonu veřejné správy je přímo odvislá od materiálního za­bezpečení jejího fungování.

Bibliografická citace

MRKÝVKA, Petr. Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 153-157. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8034

Plný Text: