Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy

Roč.11,č.2(2003)

Abstrakt
Každá systémová reforma, a reformu veřejné správy nevyjímaje, je provázena hledáním odpovědí na otázky ekonomického dopadu dané reformy. Česká re­publika tak, jako jiné demokratické státy z bývalé­ho východního bloku, se snaží dosáhnout právního a správního standardu členských států Evropské unie a to cestou rozsáhlých reforem. Brzdou těchto reforem jsou často především problémy stagnace či propadu ekonomiky. A dovoluji si tvrdit, že i úroveň výkonu veřejné správy je přímo odvislá od materiálního za­bezpečení jejího fungování.

Stránky:
153–157
Metriky

602

Views

153

PDF views