Pomoc armády při plnění úkolů policie - ozbrojená asistence?

Pavel Salák

Abstrakt

Neozbrojený voják, který doprovází ozbrojeného policistu, by za určitých okolností mohl být pro tohoto policistu i zbytečnou přítěží, právě dík svému handica­pu ve výzbroji. Jestliže pak zazní i věta: "Záleží na řízení policistů a samozřejmě i na odpovědnosti vojáků samých, aby se nedostali do nebezpečné situace.", je pak třeba si klást otázku, čí bezpečnost vlastně mají tyto hlídky chránit. Při plnění policejních úkolů, jelikož jejich cílem je ochrana bezpeč­nosti a pořádku, pochopitelně k nebezpečným situacím dochází. Mají-li se jim vojáci vyhý­bat, pak je celý systém jejich nasazení na plnění úkolů policie více méně zbytečnou parádou.

Bibliografická citace

SALÁK, Pavel. Pomoc armády při plnění úkolů policie - ozbrojená asistence? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 165-171. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8037

Plný Text: