Působnost správního řádu ve vztahu k samosprávě

Martin Kopecký

Abstrakt

Použití správního řádu v řízeních před or­gány samosprávných korporací může s sebou přinášet výkladové i aplikační nejasnosti, ne­boť správní řád nezohledňuje specifika řízení v těchto oblastech. Smyslem tohoto článku je poukázat na některé problémy spojené s pou­žitím zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v řízeních před orgány územních nebo profesních samospráv.

Bibliografická citace

KOPECKÝ, Martin. Působnost správního řádu ve vztahu k samosprávě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 157-160. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8035

Plný Text: