Konference "Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí"

Soňa Matochová

Abstrakt

Otázka vypořádání se s komunistickou minulostí představuje jedno z nejzávažnějších témat polistopa­dového společenského vývoje nejen v ČR, ale v ce­lé střední Evropě. Komunistický režim prostupoval a ovlivňoval život celé společnosti na všech úrovních, a proto vyrovnání se s totalitní minulostí představu­je dlouhodobý proces, a řada důsledků totality zej­ména ve sféře morální, politické a právní přetrvává. Přechod k právnímu státu se uskutečňuje postupným prosazováním jeho principů.

Bibliografická citace

MATOCHOVÁ, Soňa. Konference "Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 176-182. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8039

Plný Text: