Volební právo dětí nebo jen dětinský nápad?

Roč.11,č.2(2003)

Abstrakt
Rubrika aktualit by měla reagovat na situace v ži­votě právní obce, které vyvolávají nebo chtějí vyvo­lat diskusi o nějaké závažné otázce. Domnívám se, že přes veškeré zlehčování, kterého se jí dostalo, je tako­vým podnětem i v denním tisku diskutovaná iniciativa dvou poslanců za KDU-ČSL, Cyrila Svobody a To­máše Kvapila. Denní tisk (např. Právo, Lidové noviny a Mladá fronta dnes) dne 17. května 2003 přinesl infor­maci o tom, že den předtím 16. května "lidovci sklidili posměch" (Právo). Ten si měli vysloužit tím, že dva z nich - C. Svoboda a T. Kvapil - chtěli 15. května na tiskové konferenci vystoupit s návrhem na zavedení volebního práva nezletilých dětí, které by za ně vyko­návali rodiče. V praxi by to podle nich znamenalo, že kdo má více dětí, měl by více hlasů ve volbách. Jak dá­le informovaly dne 17. května Lidové noviny, smyslem návrhu je podpořit rodiny. Politici by se ve volbách ví­ce ohlíželi na situaci rodin atd. To jsou hlavní výcho­diska T. Kvapila a jeho podporovatele C. Svobody.

Stránky:
135–142
Metriky

467

Views

330

PDF views