Československo deset let poté - Právněhistorické zamyšlení nad zánikem společného státu Čechů a Slováků

Roč.11,č.2(2003)

Abstrakt
Společný stát Čechů a Slováků je již deset let minu­lostí. Pod vlivem toho, že víme, jak to na přelomu let 1992-1993 dopadlo, se vtírá otázka, kterou si dlouho před tím většina z nás ani nechtěla připustit: Měl vůbec společný stát Čechů a Slováků perspektivu? A k tomu se hned váží otázky další: Co vlastně motivovalo jeho obyvatelstvo, že chtělo žít ve společném státě? Nako­lik sdílelo přesvědčení, že právě tento rámec státního života je ten pravý?

Stránky:
160–164
Metriky

379

Views

229

PDF views