Československo deset let poté - Právněhistorické zamyšlení nad zánikem společného státu Čechů a Slováků

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Společný stát Čechů a Slováků je již deset let minu­lostí. Pod vlivem toho, že víme, jak to na přelomu let 1992-1993 dopadlo, se vtírá otázka, kterou si dlouho před tím většina z nás ani nechtěla připustit: Měl vůbec společný stát Čechů a Slováků perspektivu? A k tomu se hned váží otázky další: Co vlastně motivovalo jeho obyvatelstvo, že chtělo žít ve společném státě? Nako­lik sdílelo přesvědčení, že právě tento rámec státního života je ten pravý?

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Československo deset let poté - Právněhistorické zamyšlení nad zánikem společného státu Čechů a Slováků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 160-164. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8036

Plný Text: