Novotný, 0.: Sborník "Pocta Vladimíru Mikule k 65. narozeninám"

Kateřina Šimáčková

Abstrakt

Recenze publikace - Novotný, 0.: Sborník "Pocta Vladimíru Mikule k 65. narozeninám"
ASPI Publishing 2002, 483 stran, ISBN 80-86395-47-2

Bibliografická citace

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Novotný, 0.: Sborník "Pocta Vladimíru Mikule k 65. narozeninám". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 184-187. [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8041

Plný Text: