Roč. 12, č. 1 (2018)

Psychoterapie dětí a dospívajících (tematické číslo)


Otevřený přístup Volný přístup  Omezený přístup Předplacený přístup

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial

Jiří Jakubů, Roman Hytych

Teorie

Peter Pöthe, Nika Neubertová
Zuzana Gaššová, Tomáš Řiháček
Petr Sakař
Ludmila Trapková
Jana Kocourková, Jiří Koutek
Gražina Kokešová Kleinová

Diskuse

Jan Šikl

Recenze

Martina Schimová

Krátce

Jan Vymětal