Roč.12,č.1(2018)
Psychoterapie dětí a dospívajících (tematické číslo)