Mechanizmy terapeutického působení na dítě v podmínkách odlišného settingu

Peter Pöthe, Nika Neubertová

Abstrakt

Jeden z cílů psychoanalyticky orientované terapie dětí a dospívajících je dosažení změn ve vnější realitě prostřednictvím změn ve vnitřní realitě. Do vnější reality řadíme i chování a vnější vztahy dítěte. Pod její změnou rozumíme především změnu intrapsychických pracovních modelů, které jsou výsledkem přeměny nejisté a/nebo dezorganizované vazby na bezpečnou/organizovanou vazbu. Výsledkem této změny je nastartování emočního vývoje a psychický růst. Místem a nástrojem psychické změny je terapeutický vztah. Autoři na příkladu tří kazuistik demonstrují proces vytváření a působení terapeutického vztahu v odlišných vnějších podmínkách.

Bibliografická citace

Pöthe, P., & Neubertová, N. (2018). Mechanizmy terapeutického působení na dítě v podmínkách odlišného settingu. Psychoterapie, 12(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9276

Klíčová slova

dětská psychoterapie, dětská psychoanalytická terapie, vztahová vazba, vnitřní pracovní model, terapeutický vztah, emoční vývoj, emoční ztráta


Copyright (c) 2018 Peter Pöthe, Nika Neubertová