Psychoterapie

Praxe, inspirace, konfrontace

SJR
0.2

Psychoterapie je recenzovaný online open-access časopis, jehož posláním je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Vzhledem k existenci mnoha psychoterapeutických teorií a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. V tomto duchu je časopis také místem komunikace mezi reprezentanty různých oborů, například adiktologie, psychologie, psychiatrie, psychosomatické medicíny, poradenství, sociální práce a vzdělávání. Příkladem snahy o naplnění pluralitního pojetí a interdisciplinární komunikace jsou pravidelná sympozia o výzkumu a praxi v psychoterapii, na jejichž pořádání se časopis Psychoterapie podílí.

Facebook časopisu

Roč.17,č.2(2023)
Párová terapie (tematické číslo)

Obsah

Editorial

Oznámení

Párová terapie (tematické číslo)

08.04.2024 Nové číslo časopisu

Milí čtenáři a příznivci časopisu Psychoterapie,

vydali jsme nové číslo časopisu věnované tématu párové psychoterapie. Hostující editoři Petr Doležal a Pavel Rataj věnovali tomuto číslu velkou péči.

Najdete v něm pestrou paletu textů shrnujících nejnovější vývoj párové terapie ve světě, články věnované pohledu na párovou terapii v perspektivě různých přístupů a také při práci s různými potížemi a skupinami klientů.

Psychoanalýza (tematické číslo)

31.07.2023 Nové číslo časopisu

Milí čtenáři a příznivci časopisu Psychoterapie,

právě vychází nové číslo časopisu věnované tématu psychoanalýzy. Hostujícím editorům Davidu Holubovi a Jiřímu Jakubů se podařilo sestavit obzvláště silné číslo, a tak Vám přejeme příjemné čtení a doufáme, že právě v polovině letních prázdnin přijde hutné čtení vhod.

Do nového čísla se můžete začíst v našem archivu.

První číslo v roce 2022 a otevření archivu

13.09.2022

Po prázdninové odmlce vychází první číslo časopisu v roce 2022. Současně s vydáním prvního čísla přecházíme do režimu open access. Všechna čísla časopisu jsou nyní volně přístupná na našem webu v archivu. Doufáme, že se díky této změně naše články dostanou k širokému publiku.

Od roku 2022 také rušíme tištěné vydání časopisu, ale ti, kdo preferují šustění papíru oproti čtení na obrazovce, si mohou zveřejněné PDF soubory přizpůsobené pro tisk ve formátu A4 sami vytisknout.

Spuštění nové verze redakčního systému

19.01.2022 Novinka

Milí příznivci časopisu Psychoterapie,

Časopis nyní běží na nové verzi webu a administračního systému, což je předstupeň ke zpřístupnění veškerého obsahu časopisu online pro čtenáře zdarma, které proběhne s vydáním prvního čísla časopisu v roce 2022. Web má novou, modernější podobu a odesílání článků do časopisu a práce s recenzními posudky pro autory nyní budou uživatelsky přívětivější.

DŮLEŽITÉ: Přechod na online open access

19.01.2022

Milí čtenáři,

Psychoterapie dosud nabízela jako jeden z mála českých odborných časopisů tištěné i online vydání.
Rozhodli jsme, že od prvního čísla vydaného v roce 2022 bude časopis vycházet pouze online a bez předplatného. Tato změna s sebou ponese řadu výhod: Psychoterapie se dostane k většímu okruhu čtenářů, blížící se přechod na novou verzi webu umožní interaktivní práci s obsahem, a dostane se ke čtenářům rychleji.

První číslo Psychoterapie v roce 2021

20.09.2021 Novinka

Milí čtenáři,

právě vychází první číslo časopisu Psychoterapie v roce 2021. Tak jako u každého nového čísla jsme se rozhodli otevřít jeden aktuální článek všem čtenářům. Vybrali jsme text Dialektická behaviorální terapie od autorů Pavel Theiner, Pavla Linhartová, a Adéla Látalová. Pro přístup k dalším textům potřebujete předplatné. Chcete-li se stát našimi předplatiteli, podívejte se, jaké možnosti nabízíme na našem webu a nebo přejděte rovnou do Obchodního centra MU.

Více oznámení...