Psychoterapie

Praxe, inspirace, konfrontace

SJR
0.11

Psychoterapie je recenzovaný online open-access časopis, jehož posláním je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Vzhledem k existenci mnoha psychoterapeutických teorií a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. V tomto duchu je časopis také místem komunikace mezi reprezentanty různých oborů, například adiktologie, psychologie, psychiatrie, psychosomatické medicíny, poradenství, sociální práce a vzdělávání. Příkladem snahy o naplnění pluralitního pojetí a interdisciplinární komunikace jsou pravidelná sympozia o výzkumu a praxi v psychoterapii, na jejichž pořádání se časopis Psychoterapie podílí.

Facebook časopisu

Roč.16,č.1(2022)

Oznámení

INZERCE: Nový běh výcviku v jungovské psychologii od podzimu 2023

27.09.2022

Česká Společnost pro Analytickou Psychologii (ČSAP) bude otevírat zájemcům výcvik v jungovské psychoterapii začínající v září 2023. Výcvik je akreditovaný ČAP a IPVZ pro práci ve zdravotnictví v ČR. Semináře probíhají paralelně v Brně, Praze a na Slovensku.

Více informací na csap-cz.eu. Předběžné přihlašování a dotazy směřujte na info@csap-cz.eu. Registrace ke zkouškám s podklady bude probíhat od začátku roku 2023 do března. Přijímací pohovory proběhnou na jaře.

První číslo v roce 2022 a otevření archivu časopisu

13.09.2022

Milí čtenáři a příznivci časopisu Psychoterapie,

po prázdninové odmlce vychází první číslo časopisu v roce 2022. Současně s vydáním prvního čísla přecházíme do režimu open access. Všechna čísla časopisu jsou nyní volně přístupná na našem webu v archivu. Doufáme, že se díky této změně naše články dostanou k širokému publiku.

Od roku 2022 také rušíme tištěné vydání časopisu, ale ti, kdo preferují šustění papíru oproti čtení na obrazovce, si mohou zveřejněné PDF soubory sami vytisknout. PDF soubory jsou nyní navíc interaktivní, takže s pomocí záložek mohou čtenáři snáze přecházet mezi články a kapitolami.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Spuštění nové verze redakčního systému

19.01.2022 Novinka

Milí příznivci časopisu Psychoterapie,

omlouváme se za nevyžádané zprávy, které Vám od nás dnes přišly. Nicméně pro Vás máme dobrou zprávu: Časopis nyní běží na nové verzi webu a administračního systému, což je předstupeň ke zpřístupnění veškerého obsahu časopisu online pro čtenáře zdarma, které proběhne s vydáním prvního čísla časopisu v roce 2022. Web má novou, modernější podobu a odesílání článků do časopisu a práce s recenzními posudky pro autory nyní budou uživatelsky přívětivější. Nevyžádané zprávy byly důsledkem ladění nového redakčního systému.

Více oznámení...