Uspořádání společné psychoterapie dítěte a rodiče

Roč.12,č.1(2018)
Psychoterapie dětí a dospívajících (tematické číslo)

Abstrakt
V příspěvku se zabývám technickými aspekty psychoanalyticky orientované společné psychoterapie dítěte a rodiče. Ukazuji na podobnosti a rozdíly v uspořádání společné psychoterapie dítěte a rodiče u různých autorů a různých psychoanalytických „škol“. Popisuji základní rámec společné psychoterapie dítěte a rodiče, tedy v jakém složení, jak často a kde se setkáváme. V závěru stručně přibližuji aranžmá prvního sezení v podmínkách soukromé psychoterapeutické praxe v Česku. Teoretické úvahy doplňuji ukázkami z praxe.

Klíčová slova:
společná psychoterapie dítěte a rodiče; psychoanalytická psychoterapie; technika psychoterapie
Metriky

482

Views