Uspořádání společné psychoterapie dítěte a rodiče

Petr Sakař

Abstrakt

V příspěvku se zabývám technickými aspekty psychoanalyticky orientované společné psychoterapie dítěte a rodiče. Ukazuji na podobnosti a rozdíly v uspořádání společné psychoterapie dítěte a rodiče u různých autorů a různých psychoanalytických „škol“. Popisuji základní rámec společné psychoterapie dítěte a rodiče, tedy v jakém složení, jak často a kde se setkáváme. V závěru stručně přibližuji aranžmá prvního sezení v podmínkách soukromé psychoterapeutické praxe v Česku. Teoretické úvahy doplňuji ukázkami z praxe.

Bibliografická citace

Sakař, P. (2018). Uspořádání společné psychoterapie dítěte a rodiče. Psychoterapie, 12(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9279

Klíčová slova

společná psychoterapie dítěte a rodiče; psychoanalytická psychoterapie; technika psychoterapie


Copyright (c) 2018 Petr Sakař