Filiálna terapia

Zuzana Gaššová, Tomáš Řiháček

Abstrakt

Filiálna terapia je tréningový program, v ktorom sa rodičia učia používať špecifické zručnosti využívané v nedirektívnej na dieťa zameranej terapii hrou. Tieto zručnosti následne uplatňujú v špeciálnych hrových stretnutiach s dieťaťom. Medzi ciele filiálnej terapie patrí zlepšenie vzťahu a empatickej komunikácie medzi rodičom a dieťaťom, rozvoj realistickejšieho a tolerantnejšieho vnímania seba a dieťaťa, zníženie výskytu problematického správania, či zvýšenie dôvery v rodičovské schopnosti. Výsledky mnohých štúdií ukazujú, že filiálna terapia úspešne pomáha znížiť výskyt rôznych emocionálnych, behaviorálnych, či sociálnych ťažkostí u detí a slúži i ako prevencia vzniku problémov. Niektoré výsledky dokonca naznačujú, že filiálna terapia môže mať väčšiu účinnosť ako terapia hrou vedená terapeutom. Tento článok stručne popisuje teoretické pozadie filiálnej terapie, jej štruktúru, ciele a set zručností, ktoré si rodičia osvojujú. Približuje tiež výsledky štúdií zaoberajúcimi sa výskumom procesu a výsledku tohto prístupu.

Bibliografická citace

Gaššová, Z., & Řiháček, T. (2018). Filiálna terapia. Psychoterapie, 12(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9278

Klíčová slova

filiálna terapia; na dieťa zameraná terapia hrouCopyright (c) 2018 Zuzana Gaššová, Tomáš Řiháček