Zemřel Eugene T. Gendlin

Jan Vymětal

Bibliografická citace

Vymětal, J. (2018). Zemřel Eugene T. Gendlin. Psychoterapie, 12(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9285


Copyright (c) 2018 Jan Vymětal