Psychoanalyticky orientovaná psychoterapie dětí a adolescentů

Roč.12,č.1(2018)
Psychoterapie dětí a dospívajících (tematické číslo)

Abstrakt
Psychoanalytická psychoterapie dětí a adolescentů je významnou terapeutickou modalitou, která prošla v oblasti teorie a praxe podobným vývojem jako psychoanalýza. Autoři připomínají původní myšlenky A. Freudové, M. Kleinové a dalších psychoanalytiků, kteří dětskou psychoterapii ovlivnili. Zabývají se také současnými tématy, jako je například otázka indikace dětských pacientů pro psychoanalytickou psychoterapii, aspekty terapeutického procesu, úloha rodičů, problémy protipřenosu terapeuta.

Klíčová slova:
psychoanalytická terapie; děti a adolescenti; terapeutický proces
Metriky

591

Views