Psychoanalyticky orientovaná psychoterapie dětí a adolescentů

Jana Kocourková, Jiří Koutek

Abstrakt

Psychoanalytická psychoterapie dětí a adolescentů je významnou terapeutickou modalitou, která prošla v oblasti teorie a praxe podobným vývojem jako psychoanalýza. Autoři připomínají původní myšlenky A. Freudové, M. Kleinové a dalších psychoanalytiků, kteří dětskou psychoterapii ovlivnili. Zabývají se také současnými tématy, jako je například otázka indikace dětských pacientů pro psychoanalytickou psychoterapii, aspekty terapeutického procesu, úloha rodičů, problémy protipřenosu terapeuta.

Bibliografická citace

Kocourková, J., & Koutek, J. (2018). Psychoanalyticky orientovaná psychoterapie dětí a adolescentů. Psychoterapie, 12(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9281

Klíčová slova

psychoanalytická terapie; děti a adolescenti; terapeutický proces


Copyright (c) 2018 Jana Kocourková, Jiří Koutek