Irvin D. Yalom (2015). Hovory k sobě. Ohlédnutí za psychoterapií.

Martina Schimová

Bibliografická citace

Schimová, M. (2018). Irvin D. Yalom (2015). Hovory k sobě. Ohlédnutí za psychoterapií.. Psychoterapie, 12(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9284


Copyright (c) 2018 Martina Schimová