Vol 9, No 4 (1999)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Studie

Bohumír Blížkovský
2-16
Vlastimil Pařízek
17-23
Hana Kasíková
24-29
Mojmír Stojan
30-38
Marcela Musilová
39-46
Olga Jílková, Marie Vondrysová
47-51
Stanislav Ouroda, Petr Kachlík, Jan Šimůnek
52-57
Radomír Saliger
58-66
Petr Koluch
67-77
Miroslav Cipro
78-81
K 250. výročí narození J. W. von Goethe
Miroslav Cipro
82-95
Literatura k 250. výročí narození J. H. Pestalozziho (1996)
Josef Cach
96-98

Recenze

ke stažení
celá sekce
99-116
Humanismus v období renesance a reformace
Ivana Nekvapilová
99-100
Vítková, M. Paradigma somatopedie
Vladimír Spousta
100-102
Vítková, M. Paradigma somatopedie
Ladislav Požár
102-104
Maňákv J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků
Vladimír Spousta
104-106
Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání
Marie Havlíková
107-108
Morálna kultivácia osobnosti par excellence
Anna Klimeková
108-109
Mareš, J. Styly učení žáků a studentů
Nataša Mazáčová
109-111
Bráza, J. Internet.cz - jak hledat a najít
Jiří Zounek
111-112
Rýdl, K., Horská, V., Dvořáková, M., Roupec, P. Sebehodnocení školy.
Nataša Mazáčová
112-113
K niektorým problémom voľného času Rómov
Anna Klimeková
114-115
Švec, V. Klíčové dovednosti ve vyučovaní a výcviku
Zdenka Veselá
115-116

Zprávy

ke stažení
celá sekce
117-130
Česká škola slouží české škole
Jiří Zounek
117-118
Z nových publikací Portálu
redakce PO
118-119
Konference „Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum"
Vlastimil Švec
119-121
Světová konference ministrů, zodpovědných za mládež
redakce PO
122-130