Vol 22, No 1 (2012)

Obsah

Editorial

Psané časopisy (ne)čtené
Tomáš Janík
3-4

Studie

J. Vidláková
5–22
T. Janko
23–40
K. Šeďová
41–65
H. Binterová
66–81
M. Kubiatko, K. Švandová, J. Šibor, J. Škoda
82–96
Z. Pechová
97–113

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
114-120
Zpráva z konference ECER 2011 v Berlíně
Karolína Pešková, Jana Stejskalíková
Konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX.
Pavla Nádvorníková, Kamila Banátová
Nový obor Etická výchova na Univerzitě Hradec Králové
Eva Švarcová

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
121-138
Kasáčová, B. et al. (2011). Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-českopoľskom výskume
Jan Průcha
Kaščák, O., & Pupala, B. (Eds.). (2011). Školy v prúde reforiem. (Jiří Prokop) Píšová, M. et al. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula
Petr Ubránek
Jagošová, L., Jůva, V. & Mrázková, L. (2010). Muzejní pedagogika. Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace
Josef Maňák
Spousta, V. (2010). Vizualizace vybraných problémů hraničních pedagogických disciplín
Stanislav Střelec