Vol 18, No 4 (2008)

Obsah

Studie

V. Jůva
3–19
V. Švec
20–34
I. Vaculová, J. Trna, T. Janík
35–56
P. Valachová
57–72
A. Chupáč
73–82

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
82-107
Ohlédnutí za životem a prací doc. PhDr. Milana Kratochvíla, CSc.
Josef Horák, Petr Urbánek
Zpráva z 5. mezinárodní konference učitelského vzdělávání (ICTED)
Zdeněk Kluiber
Alternativy ve vysokoškolské výuce aplikované matematiky
Jitka Janová
Zpráva z workshopů divadelní a pohybové výchovy na dartingtonské College of Arts
Eva Ochrymčuková
Vyjadřování se srovnávacím způsobem – prvních 50 let Společnosti srovnávací a mezinárodní pedagogiky
Lenka Křivánková
Konference ČAPV 2009
Petr Urbánek

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
108-124
Vašutová, J. (2007). Být učitelem – Co by měl učitel vědět o své profesi
Jarmila Šťastná
Kolektiv autorů (2007). Klíčové kompetence v základním vzdělávání
Lucie Smékalová
Vacek, P. (2008). Rozvoj morálního vědomí žáků – Metodické náměty k realizaci průřezových témat
Jarmila Šťastná
Jirásek, I. (Ed.). (2007). Fenomén Foglar
Ivan Němec
Stríženec, M. (2007). Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu
Pavol Tománek