Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání

Roč.18,č.4(2008)

Abstrakt

Muzeum od svého vzniku představuje instituci, která vhodně propojuje rozvoj výzkumu, vědy, lidského učení a vzdělávání. Rozvoji moderního muzea napomáhají informační a komunikační technologie. S jejich využitím vznikají virtuální muzea, která již nejsou svázána pouze s reálným prostorem, tvoří součást kyberprostoru a nejširší populaci nabízejí nové možnosti muzejní komunikace, učení a vzdělávání. Vstupní předpoklad zapojování muzeí i dalších kulturních institucí pečujících o kulturní dědictví do virtuálního prostoru představuje proces digitalizace kulturního objektu. Pochopení tohoto procesu je významné pro formální, neformální i informální vzdělávání. Podstatu virtuálních muzeí představuje vědecky i esteticky kvalitně zpracovaná virtuální realita. Její návštěvníci komunikují s elektronicky generovaným a uměle vytvořeným prostředím, a tím získávají nové zkušenosti, které podporují jejich procesy učení.


Klíčová slova:
muzeum; virtuální muzeum; muzejní edukace; muzejní komunikace; muzejní pedagogika
Metriky

726

Views

471

PDF views