Vol 15, No 3 (2005)

Obsah

Studie

S. Kučerová
2­–4
M. Žilínek
5–16
J. Činčera
17–24
V. Souček
25–32
J. Sedlák
33–36
R. Kohoutek
37–61
E. Napora
62–70
H. Marinková
71–77
T. Jablonský
78–88
A. Javorskij
89–94
M. Procházka
95–97
I. Emmerová
98–111
D. Greger
112–117
L. Hrabí
118–122

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
123-126
Představení mezinárodní organizace pro profesní vývoj a vzdělávání učitelů – The Association for Teacher Education in Europe (ATEE)
Monika Morgensternová, Ilona Gillernová
Klíčové kompetence a cesty k jejich utváření
Jana Doležalová
Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání
Renata Jandová

Recenze

plný text sekce
Pedagogická Orientace
127-139
Stahl, E. (2002). Dynamik in Gruppen: Handbuch der gruppenleitung
Milan Nakonečný
Němec, J. (2004). S hrou na cestě za tvořivostí. Poznámky k tvořivosti žáků
Tomáš Janík
Hofbauer, B. (2004). Děti, mládež a volný čas
Jiří Semrád
Musilová, M. (2003). Případová studie jako součást pedagogické praxe
Lucie Smékalová
Manniová, J. (2004). Kapitoly z pedagogiky I
Kinga Horváthová
Pelcová, N. (2004). Filozofická a pedagogická antropologie
Stanislava Kučerová