Environmentální výchova. Ale jaká?

Roč. 15č. 3 (2005)

Abstrakt

Článek analyzuje environmentální výchovu jako širokou kategorii zahrnující pět rozdílných směrů, které se odlišují na úrovni vymezení základních cílů i používaných prostředků. Stručně charakterizuje výchovu ekologickou, o Zemi, hlubinně ekologickou, globální a výchovu k udržitelnosti všímá si jejich silných i slabých stránek. Upozorňuje na nesnáze vyplývající z eklektického přístupu k environmentální výchově ve školní praxi.


Klíčová slova:
environmentální výchova, ekologická výchova, výchova o Zemi, globální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji, hlubinně ekologická výchova, hlubinná ekologie
Metriky

769

Views

888

PDF views