Vol 18, No 1 (2008)

Obsah

Editorial

Pedagogická orientace v roce 2007
Tomáš Janík
3-5

Studie

V. Najvarová
7–21
Z. Hromádka
22–33
E. Ochrymčuková
34–46
Z. Ištvanová
47–60
Z. Strakošová
61–71
B. Svátková
72–83
V. Audyová
84–93
J. Secký
94–104
S. Štoudková
105–117
S. Syrková
118–127

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
128-133
9. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií (IARTEM)
Petr Knecht, Zuzana Sikorová
ICPE'07 v Maroku
Renata Holubová, Zdeněk Kluiber

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
134-139
Průcha, J. (2006). Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele
Eva Švarcová
Janík T. et al. (2007). Pedagogical content knowledge nebo diakritická znalost obsahu?
Petr Knecht