Vol 23, No 1 (2013)

Obsah

Editorial

Lépe od čtyř k šesti než od desíti k pěti
Tomáš Janík, Petr Knecht
3-4

Studie

J. Mareš
5–26
L. Bomba
27–47
R. Švaříček, Z. Šalamounová
48–71
K. Kostková
72–91
F. Tůma
92–111

Diskuse

V. Spousta
112–125

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
126-144
Simonová, N. (2011). Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. století do současnosti
Jan Průcha
Zounek, J., & Sudický, P. (2012). E-learning: učení (se) s online technologiemi
František Tůma
Hrabal, V., & Pavelková, I. (2010). Jaký jsem učitel
Pavla Nádvorníková
Kasáčová, B., & Cabanová, M. (2011). Pedagogická diagnostika. Teória a metódy diagnostikovania v elementárnej edukácii
Jana Škrabánková
Čech, T. (2011). Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol
Vladimír Spousta

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
145-147
Zpráva z konference Evropské asociace cizího jazyka
Kateřina Vlčková, Miroslav Janík
Pozvánka na konferenci Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání
Pedagogická Orientace