Vizuální akty ve výukové komunikaci

Roč.23,č.1(2013)

Abstrakt

Předložená empirická studie pojednává o tom, jaké funkce ve výukové komunikaci mezi učiteli a jejich žáky zastávají vizuální významové akty, tj. sdělení viditelná aktérům komunikace, jež jim přičítají určitý význam. Výsledky, které studie zprostředkovává, vycházejí z kvalitativní analýzy 32 videonahrávek vyučovacích hodin humanitních předmětů na druhém stupni základních škol. Vizuální významové akty jsou nejprve diferencovány na tematické, které zobrazují události, objekty či myšlenky spjaté s tématem komunikace, a interaktivní, jež slouží jako sdělení kontaktní. V kontextu vyučovacích hodin jsou pak tematické akty prezentovány jako nástroj konceptualizace výukových obsahů, zatímco akty interaktivní zobrazeny jakožto mechanismus napomáhající uspořádání výukové komunikace. Přestože vizuální významové akty zastávají analogické funkce a mnohdy vytvářejí tytéž vzorce, je zřejmé, že jejich podoba je výrazně individualizovaná a lze ji chápat jako znak profesní identity učitele.


Klíčová slova:
výuková komunikace, vizuální významový akt, verbální komunikace, neverbální komunikace, IRF struktura
Reference

Alexander, R. (2006). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos.

Alibali, M. W., Kita S., & Young, A. J. (2000). Gesture and the process of speech production: We think, therefore we gesture. Language and Cognitive Processes, 15(6), 593–613.

Becvar, A. L., Hollan J., & Hutchins, E. (2005). Hands as molecules: Representational gestures
used for developing theory in a scientific laboratory. Semiotica, 156(1), 89–112.

Bavelas, J. B. (1994). Gestures as part of speech: Methodological implications. Research on
Language and Social Interaction, 27(3), 201–221. https://doi.org/10.1207/s15327973rlsi2703_3">https://doi.org/10.1207/s15327973rlsi2703_3

Bavelas, J. B., & Chovil, N. (2000). Visible acts of meaning. An integrated message model of
language use in face-to-face dialogue. Journal of Language and Social Psychology, 19(2),
163–194. https://doi.org/10.1177/0261927X00019002001">https://doi.org/10.1177/0261927X00019002001

Bavelas, J. B., Chovil, N., Coates, L., & Roe, L. (1995). Gestures specialized for dialogue. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(4), 394–405. https://doi.org/10.1177/0146167295214010">https://doi.org/10.1177/0146167295214010

Bavelas, J. B., Gerwing, G., Allison, M., & Sutton, C. (2011). Dyadic evidence for grounding with abstract deictic gestures. In G. Stam & M. Ishino (Eds.), Integrating gestures: The interdisciplinary nature of gesture (s. 49–60). Amsterdam: Benjamins.

Cazden, C. B. (1988). Classroom discourse. The language of teaching and learning. Portsmouth:
Heineman.

DeVito, J. A. (2008). Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada.

Flanders, N. (1970). Analysing teaching behavior. Reading: Addison-Wesley.

Garber, P., Wagner Alibali, M., & Goldin-Meadow, S. (1998). Knowledge conveyed in gesture is not tied to the hands. Child Development, 69(1), 75–84. https://doi.org/10.2307/1132071">https://doi.org/10.2307/1132071

Hackl, B., & Hummel, S. (2011). Velikonoční prázdniny: co se lze ve škole naučit z řeči těla. Studia paedagogica, 16(1), 137–160.

Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to
achievement. New York: Routledge.

Janík, T., & Slavík, J. (2009). Obsah, subjekt a intersubjektivita v oborových didaktikách.
Pedagogika, 59(2), 116–135.

Kita, S. (2000). How representational gestures help speaking. In D. Mcneill (Ed.), Language andgesture (s. 162–185). Cambridge: Cambridge University Press.

Klinzing, H. G., & Jackson, I. (1987). Training teachers in nonverbal sensitivity and nonverbal
behavior. International Journal of Educational Research, 11(5), 589–600. https://doi.org/10.1016/0883-0355%2887%2990018-8">https://doi.org/10.1016/0883-0355(87)90018-8

Mehan, H. (1979). Learning lessons: Social organisation in the classroom. Cambridge: Harvard
University Press.

McNeill, D. (1992). Hand and mind: What gestures reveal about thought. Chicago: University of
Chicago Press.

Neill, S. (1991). Classroom nonverbal communication. London: Routledge.

Nystrand, M., Gamoran, A., Kachur, R., & Prendergast, C. (1997). Opening dialogue. Understanding the dynamics of language and learning in the English classroom. New York, London: Teachers College Press.

Reinhard, M.-A., & Sporer, S. L. (2008). Verbal and nonverbal behaviour as a basis for credibility
attribution: The impact of task involvement and cognitive capacity. Journal of Experimental Social Psychology, 44(3), 477–488. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2007.07.012">https://doi.org/10.1016/j.jesp.2007.07.012

Reynolds, F. J., & Reeve, R. A. (2002). Gesture in collaborative mathematics problem-solving. Journal of Mathematical Behavior, 21(4), 447–460.

Roth, W.-M. (2001). Gestures: Their role in teaching and learning. Review of Educational Research, 71(3), 365–392. https://doi.org/10.3102/00346543071003365">https://doi.org/10.3102/00346543071003365

Schrober, M. F., & Clark, H. H. (1989). Understanding by addressees and overhearers. Cognitive
Psychology, 21(2), 211–232. https://doi.org/10.1016/0010-0285%2889%2990008-X">https://doi.org/10.1016/0010-0285(89)90008-X

Šalamounová, Z. (2013). Čtení z rukou – gestika jako nástroj zviditelňování myšlení. Studia
paedagogica, 18(1), (v tisku).

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na
druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 15(2), 61–86.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Švaříček, R. (2011a). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni
základní školy. Studia paedagogica, 16(1), 9–46.

Švaříček, R. (2011b). Zlomové události při vytváření profesní identity učitele. Pedagogika.sk,
2(4), 247–274.

Valenta, J. (2010). Scénická dimenze výkonu učitelské profese. Pedagogika, 60(2), 104–114.

Valenzeno, L., Alibali, M. W., & Klatzky, R. (2003). Teachers gestures facilitate students learning:
A lesson in symmetry. Contemporary Educational Psychology, 28(2), 187–204. https://doi.org/10.1016/S0361-476X%2802%2900007-3">https://doi.org/10.1016/S0361-476X(02)00007-3

Wulf, Ch. (2010). Ritual and identity: The staging and performing of rituals in the lives of young
people. London: Tufnell Press.

Metriky

0


1157

Views

1001

PDF views