Detaily autora

Čurda, Jan, Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha

  • Vol 16 (2009) - Kenozoikum
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Abstrakt  PDF
  • Vol 16 (2009) - Kenozoikum
    DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU–KLIMKOVICE
    Abstrakt  PDF