Detaily autora

Ondruch, Jakub, Geografický ústav PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

  • Vol 18, No 2 (2011) - Kenozoikum
    Geomorfologické a vegetační změny opuštěného meandru Moravy v oblasti Osypaných břehů pět let po odškrcení
    Abstrakt  PDF