K otázce ústavnosti volebních kaucí

Jan Filip

Abstrakt

Autor se zabývá problematikou ústavnosti zavedení volebních kaucí ČR v roce 1995. Konstatuje, že jde o neústavní opatření z hled1ska ustavních pricipů svobodné soutěže politických sil a stran, z hlediska všeobecnosti a rovnosti vo­lebního práva, z hlediska ochrany základních práv a právního státu podle Listiny základních práv a svobod a Ústavy ČR. Kromě toho jde o porušení principu zákazu libovůle a arbitrárnosti aktů státní moci a zákazu nepřiměřenosti zásahů do základních práv. V této souvislosti poukazuje i na poznatky vědy a judikatury jiných států (SRN, Rakousko, Velká Británie a zejména USA), kde je rovněž institut volebních kaucí považován za neústavní nebo nelegalní institut.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. K otázce ústavnosti volebních kaucí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 2, s. 273-286. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9329

Plný Text: