Klinická část právnického studia ve Spojených státech

Michael P. Seng

Abstrakt

Až do šedesátých let tohoto století zahrnovalo studium práva ve Spojených státech převážně hodiny vedené pomocí kauzální metody výuky. Tento systém byl vyvinut na Harvardu v devatenáctém století. Studenti četli soudní rozhodnutí a poté byli svým vyučujícím podrobně vyzkoušeni z toho, co četli. Tento způsob výuky získal oblibu ve filmu "Paper Chase" a "profesor Kingsfried" se stal prototypem amerického profesora práva.

Bibliografická citace

SENG, Michael. Klinická část právnického studia ve Spojených státech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 2, s. 343-347. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9334

Plný Text: