K novému učebnímu programu

Naděžda Rozehnalová

Abstrakt

Ve školním roce 1994/95 poprvé ukončili fakultu studenti, kteří celé studium práv absolvovali tzv. blokovým systémem, kdy se studium nedělí na ročníky, nýbrž na bloky, a každý z bloků je zakončen souhrnnou státní zkouškou. Studium jako celek potom končí státní magisterskou zkouškou. Bylo tak možné vlastně poprvé zobecnit zkušenosti, poučit se z případných nedostatků a pokusit se o změnu. Proto se v jarních měsících tohoto školního roku kolegium děkana, a následovně i akademický senát a jeho pedagogická komise, věnovali hodnocení tohoto systému organizace výuky.

Bibliografická citace

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K novému učebnímu programu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 2, s. 193-196. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9321

Plný Text: