"Konference o profesionální etice" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Renata Vlčková

Abstrakt

Ve dnech 13. a 14. března 1996 proběhla na půdě Právnické fakulty Ma­sarykovy univerzity dvoudenní mezinárodní "Konference o profesionální etice" za opětovné účasti významných představitelů z Právnické fakulty Johna Marshalla z Chicaga ve Spojených státech amerických.

Bibliografická citace

VLČKOVÁ, Renata. "Konference o profesionální etice" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 2, s. 338-342. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9333

Plný Text: