Novelizace českého trestního práva

Věra Kalvodová, Jana Zezulová

Abstrakt

(český překlad přednášky přednesené v rámci kursu Úvod do českého práva v září 1995, pořádané ve spolupráci s John Marshall Law School v Chicagu)

Současná situace v oboru trestního práva hmotné a procesního je charakterizová­na probíhajícími přípravnými pracemi na jeho celkové rekodifikaci. Z dosavadních závěrů Rekodifikační komise, působící při Ministerstvu spravedlnosti Česke republiky vyplývává, že je komisí pečlivě zvažováno, zda je myslitelné modifikovat české trestní řízení prvky typickými pro angloamerický proces, jakož i nakolik by mělo trestní řízení odpovídat kontinentálnímu typu řízení.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra a Jana ZEZULOVÁ. Novelizace českého trestního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 2, s. 263-272. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9328

Plný Text: