Roč. 17, č. 1 (2009)

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2009

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Články

Peter Koller
1-4
Michael Fischer
4-9
Miloš Večeřa
9-18
Pavel Holländer
19-24
Marek Smolak
24-27
Jan Štěpán
27-32
Libor Hanuš
32-48
Alexander Bröstl
48-50
Marijan Pavčnik
50-53
Aleš Gerloch, Jan Tryzna
53-70

Výročí

Naděžda Rozehnalová
71-73

Zprávy z vědeckého života

Dana Šramková
75-76
Ladislav Vyhnánek
76-77
Pavel Molek
77-79

Recenze a anotace

Dana Šramková
80