Roč. 17, č. 1 (2009)

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2009

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Články

Peter Koller   
1-4
Michael Fischer   
4-9
Miloš Večeřa   
9-18
Pavel Holländer   
19-24
Marek Smolak   
24-27
Jan Štěpán   
27-32
Libor Hanuš   
32-48
Alexander Bröstl   
48-50
Marijan Pavčnik   
50-53
Aleš Gerloch, Jan Tryzna   
53-70

Výročí

Naděžda Rozehnalová   
71-73

Zprávy z vědeckého života

Dana Šramková   
75-76
Ladislav Vyhnánek   
76-77
Pavel Molek   
77-79

Recenze a anotace

Dana Šramková   
80