K postulátu morální argumentace v právu (základní nástin struktury problému)

Libor Hanuš

Abstrakt

Sluší se říci, že dílo prof. Oty Weinbergera je kromě mnoha dalšího jeho neocenitelného významu především výzvou ke hledání spravedlnosti. Stran právnické argumentace vybízí v těchto intencích k odpovědné racionalitě ve smyslu uváženého a zralého pozitivizmu. Současně ovšem obsahuje i poznání, dle něhož logika a její náležité užití je sice zcela nezbytným a neopomenutelným komponentem právnické argumentace, nikoliv však komponentem (samotným o sobě) dostatečným.
Svým obsahem opakovaně připomíná, že intenzivní a tvůrčí vnitřní dialog člověka se sebou samým, a stejně tak i s jeho okolím, opřený o poznání a rozumné konstruktivní a pozitivně orientované pochybování, je nezbytným předpokladem skutečně řádného a odpovědného usuzování.

Bibliografická citace

HANUŠ, Libor. K postulátu morální argumentace v právu (základní nástin struktury problému). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 1, s. 32-48. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6627

Plný Text: