Princip přiměřenosti (několik myšlenek k diskuzi)

Marijan Pavčnik

Abstrakt

Na žádný argument není možno pohlížet tak, že je dostatečně samostatný, aby mohl sám odůvodňovat právní rozhodnutí. Každý argument musí být použit v nějakém kontextu a s ohledem na ostatní argumenty, prostřednictvím kterých se odůvodňují jednotlivé části právního rozhodnutí a jejich vzájemné vztahy. O princip přiměřenosti se jedná, pokud pro určitý prvek platí, že je výslovně nesamostatný. V teorii se zformovalo stanovisko, podle kterého princip přiměřenosti „neztělesňuje a nechrání žádné nezávislé hodnoty; představuje tak prostředek ochrany určitého práva nebo zájmu či prostředek ke sladění takových zájmů či práv v situacích, ve kterých se jeví jako nemožné jejich současné a úplné uskutečnění. Z tohoto důvodu musí být všechny určitým způsobem omezeny.“

Bibliografická citace

PAVČNIK, Marijan. Princip přiměřenosti (několik myšlenek k diskuzi). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 1, s. 50-53. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6629

Plný Text: