Zamyšlení nad přínosem profesora Oty Weinbergera k objasnění prostředků a cílů právní argumentace

Aleš Gerloch, Jan Tryzna

Abstrakt

Problematika právní argumentace byla jednou z oblastí, které profesor Weinberger věnoval nemalou pozornost. Jak je typické i pro jeho ostatní úvahy o právu, spravedlnosti, institucích, politice atd., ani o otázkách souvisejících s právní argumentací neuvažoval izolovaně od ostatních jevů, které představují předmět zájmu oboru teorie práva, resp. právní filosofie.

Bibliografická citace

GERLOCH, Aleš a Jan TRYZNA. Zamyšlení nad přínosem profesora Oty Weinbergera k objasnění prostředků a cílů právní argumentace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 1, s. 53-70. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6630

Plný Text: