K 90. výročí založení a 40. výročí znovuobnovení Právnické fakulty

Naděžda Rozehnalová

Abstrakt

Vážené dámy, vážení pánové, akademická obec Právnické fakulty Masarykovy univerzity se neschází na svých slavnostních zasedáních často. Ať již z podnětu Akademického senátu PF MU, nebo Vědecké rady Právnické fakulty, jsou slavnostní zasedání konána u příležitosti významných událostí a výročí fakulty. Při dodržení této tradice je tomu tak i nyní, kdy bylo svoláno veřejné zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU při příležitosti výročí založení a výročí znovuobnovení Právnické fakulty.

Bibliografická citace

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. K 90. výročí založení a 40. výročí znovuobnovení Právnické fakulty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 1, s. 71-73. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6631

Plný Text: