Šramková, D., Poplawski, M.: Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic

Dana Šramková

Abstrakt

Recenze publikace - Šramková, D., Poplawski, M.: Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic
Masarykova univerzita, Brno 2008, 436 s., ISBN 978-80-210-4768-6

Bibliografická citace

ŠRAMKOVÁ, Dana. Šramková, D., Poplawski, M.: Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 1, s. 80. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6635

Plný Text: