COFOLA 2015

Tereza Kyselovská

Abstrakt

Právnická fakulta Masarykovy univerzity se již mnoho let vedle teoretické výuky zaměřuje i na praktickou přípravu studentů důležitou pro jejich budoucí povolání. V tomto ohledu je jedním z hlavních cílů poskytnout studentům možnost vytvářet si cenné kontakty s kolegy z jiných právnických fakult a institucí, ať už vnitrostátních či mezinárodních, a umožnit vytváření vazeb mezi studenty a odborníky z praxe.

Bibliografická citace

KYSELOVSKÁ, Tereza. COFOLA 2015. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 395-395. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5378

Plný Text: