Ochranná funkce a smluvní volnost v pracovním právu

Martin Šmíd

Abstrakt

Tento článek se zabývá problematikou ochranné funkce a smluvní volnosti v českém pracovním právu. Rozebírá význam a postavení ochranné funkce v pracovním právu a dále analyzuje smluvní volnost, jakožto jednu ze zásad pro soukromé (a tedy i pracovní) právo významných. Syntézou obou rozborů je potom popis vzájemného vztahu ochranné funkce a smluvní volnosti.
Dalším podstatným bodem článku, který s tím bezprostředně souvisí, je kontext nového občanského zákoníku, který posílil pozici smluvní volnosti jakožto určující zásady soukromoprávních vztahů. „Účel občanského kodexu je umožnit i garantovat svobodné utváření soukromého života, a ponechat tedy co nejširší prostor svobodné iniciativě jednotlivce. Proto také osnova klade zásadní důraz na hledisko autonomie vůle. Se zřetelem k tomu se za první zásadu soukromého práva nepokládá rovnost osob, ale zásada autonomie vůle.“

Bibliografická citace

ŠMÍD, Martin. Ochranná funkce a smluvní volnost v pracovním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 323-328. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5362

Plný Text: