ADAMOVÁ, Karolína; KNOLL, Vilém; VALEŠ, Václav a kolektiv: Pozapomenuté právní instituty

Alica Virdzeková

Abstrakt

Recenze publikace - ADAMOVÁ, Karolína; KNOLL, Vilém; VALEŠ, Václav a kolektiv: Pozapomenuté právní instituty
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2014. 143 s. ISBN 978-
80-7380-512-8.

Bibliografická citace

VIRDZEKOVÁ, Alica. ADAMOVÁ, Karolína; KNOLL, Vilém; VALEŠ, Václav a kolektiv: Pozapomenuté právní instituty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 387-389. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5374

Plný Text: