Národní kolo Philip C. Jessup Moot Court Competition

Ladislav Vyhnánek

Abstrakt

Letošní české národní kolo, v němž se tým pražské právnické fakulty utkal s týmem olomouckým, se konalo 20. února v budově Nejvyššího správního soudu. Organizace se již podruhé ujalo brněnské Centrum pro lidská práva a demokratizaci s (zejména nutnou finanční) podporou advokátní kanceláře White and Case. Pořadatelům se podařilo zajistit nejen důstojné soutěžní prostory, nýbrž i soudce se zkušenostmi z moot courtů. Písemná podání hodnotili Ivan Cisár, Kristýna Horňáčková a Petr Kilián a v samotném ústním kole pak rozhodovali Jan Stejskal, Petr Válek a autor tohoto článku.

Bibliografická citace

VYHNÁNEK, Ladislav. Národní kolo Philip C. Jessup Moot Court Competition. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 399-399. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5380

Plný Text: