K ekonomické analýze práva

Marcela Fryštenská

Abstrakt

Právo a ekonomie jsou obory, které se studují převážně odděleně. Jsou však vzájemně propojeny, neboť mají společný předmět zkoumání či regulování – chování člověka. Nepřekvapí nás proto, že právní normy a instituty ovlivňují hospodářství a zároveň jsou hospodářstvím samy ovlivňovány. Angličan John Stuart Mill (1806-1873) konstatoval, že kdo bude opomíjet právo, nepronikne do politické ekonomie, a kdo bude přehlížet politickou ekonomii, nebude schopen vystopovat smysl práva. Záměrem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s ekonomickou analýzou práva, jakožto jednou z metod právní interpretace a aplikace, jejímž kritériem jsou náklady a užitek a ukázat, že právo a ekonomie mají mnohem více společného, než si lidé obvykle myslí.

Bibliografická citace

FRYŠTENSKÁ, Marcela. K ekonomické analýze práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 4, s. 328-336. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5363

Plný Text: