Psychologické aspekty rozhodování soudů se zaměřením na hodnocení důkazu znaleckým posudkem

Martina Martino Baráková

Abstrakt

Rozhodování patří mezi běžné procesy všedního života, přičemž ve všech situacích procesu rozhodování procházíme výběrem z alternativ, jež přicházejí v úvahu. Zásadním rozdílem diferencujícím význam rozhodnutí je čas, který k nalezení správného řešení potřebujeme. Z toho důvodu do procesu rozhodování zapojujeme heuristiky, zjednodušující proces uvažování, umožňující prostřednictvím myšlenkových zkratek dosažení rychlejší odpovědi. Užití heuristik přináší nejen výhody rychlosti, ale i silné riziko kognitivních zkreslení. Proces soudního rozhodování je srovnatelný s běžným rozhodováním, a je tedy možné jej zkoumat také z pohledu psychologie. Předkládaný článek má za cíl představit jednotlivé druhy kognitivních iluzí vstupujících do procesu rozhodování a s využitím psychologických poznatků analyzovat proces rozhodování soudů. Článek upozorňuje na úskalí spojená s používáním heuristik, přičemž se blíže zaměřuje na dopad kognitivních zkreslení při použití důkazu znaleckým posudkem a navrhuje opatření pro zlepšení situace.

Bibliografická citace

MARTINO BARÁKOVÁ, Martina. Psychologické aspekty rozhodování soudů se zaměřením na hodnocení důkazu znaleckým posudkem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 1, s. 121-138. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11671

Klíčová slova

Rozhodování; soudy; heuristiky; kognitivní zkreslení; znalecký posudek.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAHNÍK, Štěpán. Za kotvení v soudní síni. Psychologie pro praxi [online]. 2012, roč. 47, č. 1–2, s. 93–102 [cit. 8. 7. 2019]. ISSN 1803-8670. Dostupné z: https://karolinum.cz/casopis/psy­chologie-pro-praxi/rocnik-47/cislo-1/clanek-999

BIX, B. Jurisprudence: Theory and context. London: Sweet & Maxwell, 1999.

CIALDINI. R. B. Zbraně vlivu: Manipulativní techniky a jak se jim bránit. Přeložil MIKLICA, P. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012. ISBN 978-80-87270-32-5.

DANZIGER, S., J. LEVAV a L. AVNAIM-PESSO. Extraneous factors in judicial decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, roč. 108, č. 17, s. 6889–6892. https://doi.org/10.1073/pnas.1018033108

DROR, I. E., D. CHARLTON a A. E. PERON. Contextual information renders experts vulnerable to making erroneous identifications. Forensic science international, 2006, roč. 156, č. 1, s. 74–78. DOI https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2005.10.017

DWORKIN, R. Hard cases. Harvard Law Review [online]. 1975, roč. 88, č. 6, s. 1057–1109 [cit. 5. 2. 2019]. DOI https://doi.org/10.2307/1340249. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/pdf/1340249.pdf?refreqid=excelsior%3Ab5a4e6fe4c262ce6339aa8b19817c142

ELLSWORTH, P. Legal Reasoning. The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning [online]. New York: Cambridge Univ. Press, 2005, s. 685–703 [cit. 8. 7. 2019]. Dostupné z: https://repository.law.umich.edu/book_chapters/51

ENGLICH, B. a T. MUSSWEILER. Sentencing Under Uncertainty: Anchoring Effects in the Courtroom. Journal of Applied Social Psychology, 2001, č. 31, s. 1535–1551. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2001.tb02687.x

ENGLICH, B., T. MUSSWEILER a F. STRACK. Playing dice with criminal sentences: The influ­ence of irrelevant anchors on experts’ judicial decision making. Personality and Social Psychology Bulletin, 2006, roč. 32, č. 2, s. 188–200. https://doi.org/10.1177/0146167205282152

FRYŠTÁK, M. a M. JÍLOVEC. Zákonnost důkazů v trestním řízení a její posuzování aplikační praxí. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, roč. 22, č. 1, s. 13. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5612

GINGERENZER, G., P. M. TODD a the ABC Research Group. Simple Heuristics That Make Us Smart. New York: Oxford University Press, 1999. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/5576/53be­f8976600918cf27c09d2469ad089ac26.pdf

GROSSMAN, J. B. Social backgrounds and judicial decision-making. Harvard Law Review, 1966, roč. 79, č. 8, s. 1551–1564. https://doi.org/10.2307/1339008

GUTHRIE, Ch., J. RACHLINSKI a A. WISTRICH. Can judges ignore inadmissible informa­tion? The diffuculty of deliberately disregarding. University of Pennsylvania review [online]. 2005, č. 153, s. 1251–1345 [cit. 7. 2. 2019]. Dostupné z: https://ir.vanderbilt.edu/bitstream/handle/1803/5724/Can_Judges_Ignore.pdf?sequence=1. https://doi.org/10.2307/4150614

GUTHRIE, Ch., J. RACHLINSKI a A. WISTRICH. Judging by heuristic: Cognitive illusions in juiu­cial decision making. Judicature [online]. HeinOnline, 2002, roč. 44, č. 8, s. 44–50, s. 50 [cit. 5. 2. 2019]. Dostupné z: https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1733&context=facpub

HAIDT, J., R. EPSTEIN, S. BAER, L. COSMIDES, W. FIKENTSCHER a E. J. JOHNSON. Spiecker ganannt Dohmann, I. (2006). Group Report: What Is the Role of Heuristics in Making Law? In: Heuristics and the Law. Cambridge: MIT Press in cooperation with Dahlem University Press.

HOLLÄNDER, P. Putování po stezkách principu proporcionality: Intence, obsah, důsledky. Pravnik, 2016, roč. 155, č. 3.

HURYCH, J. Psychologické aspekty procesu hodnocení důkazů. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2018. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120292457 [cit. 8. 7. 2019].

CHMEL, J. Vliv politického přesvědčení na hlasování soudců „druhého „Ústavního soudu – 1. část. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. 2, s. 178–185. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5767

KAHNEMAN, D. Thinking fast and slow. London: Pengiun Books, 2012. ISBN 978-0-14-103357-0.

KAHNEMAN, D. a G. KLEIN. Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree. American psycho­logist, 2009. roč. 64, č. 6, s. 515–526. https://doi.org/10.1037/a0016755

KAHNEMAN, D. a A. TVERSKY. Judgement under uncertinty: heuristics and biases. Oregon Research Institute, 1973. Dostupné z: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/767426.pdf

KOSAŘ, D. Kolize dvou základních práv v judikatuře Ústavního soudu ČR. Jurisprudence, 2008, roč. 17, č. 1.

KYSELA, J. a J. ONDŘEJKOVÁ. Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě. Praha: Leges, 2012, Teoretik. ISBN 978-80-87576-40-3.

MALOUFF, J. a N. S. SCHUTTE. Shaping juror attitudes: Effects of requesting different damage amounts in personal injury trials. The Journal of Social Psychology, 1898, č. 129, s. 491–497. https://doi.org/10.1080/00224545.1989.9712067

MUHM, J. R., W. E. MILLER, R. S. FONTANA, D. R. SANDERSON a M. A. UHLENHOPP. Lung cancer detected during a screening program using four-month chest radiographs. Radiology, 1983. roč. 148, č. 3, s. 609–615. DOI https://doi.org/10.1148/radiology.148.3.6308709

MURAVEN, M., D. SHIMUELI a E. BURKLEY. Conserving self-control strength. Journal of personality and social psychology, 2006, roč. 91, č. 3, s. 524–537. DOI https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.3.524

NICKERSON, R. S. Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of general psy­chology, 1998, roč. 2, č. 2. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175

OEBERST, A. a I. GOECKENJAN. When being wise after the event results in injustice: Evidence for hindsight bias in judges’ negligence assessments. Psychology, Public Policy, and Law, 2016, roč. 22, č. 3, s. 271–279. DOI https://doi.org/10.1037/law0000091

PALÍŠEK, P. Kognitivní heuristiky v rozhodování českých soudců. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univer­zita, 2018. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/rjhjp/heuristiky_final.pdf [cit. 8. 7. 2019].

POHL, R. F. Cognitive illusions: intriguing phenomena in thinking, judgment and memory. 2. vyd. New York: Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315696935

POSNER, R. A. How judges think. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2008, 387 s. ISBN 978-0-674-02820-3.

ROESE, N. J. a K. D. VOHS. Hindsight bias. Perspectives on Psychological Science, 2012, roč. 7, č. 5, s. 411–426. DOI https://doi.org/10.1177/1745691612454303

SEGAL, J. A. a H. J. SPEATH. The Supreme Court and the attitudinal model revisited. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002, 459 s. https://doi.org/10.1017/CBO9780511615696

SIMON, H. A. Bounded rationality in social science: Today and tomorrow. Mind & Society, 2000, roč. 1, č. 1, s. 25–39. DOI https://doi.org/10.1007/BF02512227

TVERSKY, A. a D. KAHNEMAN. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 1973, roč. 185, č. 4157, s. 1124–1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

TVERSKY, A. a D. KAHNEMAN. Judgments of and by representativeness. Stanford University, 1981. Dostupné z: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a099502.pdf. https://doi.org/10.21236/ADA099502

TVERSKY, A. a KAHNEMAN, D. The Framing of decisions and the psychology of choice. Science, 1981, roč. 211, č. 4481, s. 453–458. https://doi.org/10.1126/science.7455683

WILSON, T. D. a N. BREKKE. Mental contamination and mental correction: unwanted influences on judgments and evaluations. Psychological bulletin, 1994, roč. 116, č. 1, s. 117–142. DOI https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.1.117

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-1-7