Potrebujeme nový trestný čin - „Femicide“?

Jozef Záhora

Abstrakt

Problematika rodovo podmieneného násilia vo svete je starým problémom, možno povedať starým ako ľudstvo samo. Osobitnou kategóriou rodovo podmieneného násilia je vražda, obeťou ktorej je manžel, resp. druh či bývalý manžel. V ostatných rokoch bola táto problematika predmetom skúmania viacerých výskumov. Autor vymedzuje základné metodologické východiská a predstavuje výsledky medzinárodných a zahraničných výskumov týkajúcich sa „femicide“. Predstavuje štatistické ukazovatele vrážd intímnym partnerom v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Vzhľadom na nízky index vrážd žien intímnym partnerom v Slovenskej republike a znaky skutkovej podstaty trestného činu vraždy, autor prichádza k záverom, že situácia v Slovenskej republike nevyžaduje osobitné legislatívne riešenie pre vraždy žien intímnym partnerom. Vraždu intímneho partnera je možné postihnúť ako vraždu s použitím kvalifikovanej skutkovej podstaty – usmrtenie chránenej osoby – blízkej osoby alebo spáchanie trestného činu z osobitného motívu – z nenávisti pre pohlavie, s trestom odňatia slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

Bibliografická citace

ZÁHORA, Jozef. Potrebujeme nový trestný čin - „Femicide“? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 1, s. 21-35. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12661

Klíčová slova

Rodovo podmienené násilie; rodovo podmienené zabíjanie; vražda; vražda intímneho partnera; domáce násilie; index vrážd; index vrážd intímnych partnerov; mizogýnne usmrtenie; násilie na ženách; obeť.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALTINOZ, A. Femicide: Psychosocial Characteristics of the Perpetrators in Turkey. International journal of offender therapy and comparative criminology [online]. 2018 [cit. 21. 5. 2018]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29552910

BREIER, Š. a kol. Trestní zákon, komentár. Praha: Orbis, 1964.

CAMPBELL, J. C., N. GLASS, P. W. SHARPS, K. LAUGHON a T. BLOOM. Intimate partner homicide: review and implications of research and policy. In: Trauma Violence Abuse, 2007, roč. 8, č. 3, July, s. 246–269. https://doi.org/10.1177/1524838007303505

CAPECCHI, S. The numbers of Intimate Partner Violence and femicide in Italy: methodological issues in Italian research. In: Quality & Quantity. September 2019, roč. 53, č. 5, s. 2635–2645. https://doi.org/10.1007/s11135-019-00876-8

CORRADI, C. a H. STOCKL. Intimate partner homicide in 10 European countries: Statistical data and policy development in a cross-national perspective. In: European Journal of Criminology, 2014, roč. 11, č. 5, s. 601–618. DOI https://doi.org/10.1177/1477370814539438

CULLEN, P. Counting Dead Women in Australia: An In-Depth Case Review of Femicide. In: Journal of family violence [online]. 2018, s. 1-8 [cit. 16. 5. 2018]. ISSN 0885-7482. https://doi.org/10.1007/s10896-018-9963-6

DVOŘÁČKOVÁ, J. Analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti partnerského násilí [online]. [cit. 20. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/doku­menty/Metaanalyza_final.pdf

Global Study on Homicide. Gender-related killing of women and girls. United Nations Office on Drugs and Crime. Vienna: United Nations, November 2018.

Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence. Vilnius: European Institute for Gender Equality, 2017.

KOLIBÁŠ, E. a V. NOVOTNÝ. Vražedné konanie namierené proti rodičovi. In: Česko-slovenská psychiatrie, 1994, roč. 90, č. 5, s. 276–282.

LOINAZ, I., I. MARZABAL a A. ANDRÉS-PUEYOA. Risk factors of female intimate partner and non-intimate partner homicides. In: European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 2018, roč. 10, č. 2, s. 49-55. https://doi.org/10.5093/ejpalc2018a4

MARTINKOVÁ, M., V. SLAVĚTÍNSKÝ a J. VLACH. Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2014.

MARTINS-FILHO, P. R. S., M. L. T. MENDES, D. M. REINHEIMER et al. Femicide trends in Brazil: relati­onship between public interest and mortality rates. In: Arch Women’s Ment Health, 2018, roč. 21, č. 5, s. 579–582. https://doi.org/10.1007/s00737-018-0842-1

MAŠĽANYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné. II. diel: Osobitná časť. Bratislava: Akadémia PZ, 2000.

MCCAUGHAN, A., M. a G. IRWIN. Homicide. In: The SAGE Encyclopedia of Marriage, Family, and Couples Counseling. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2017, s. 801-805.

NESVADBA, A. Vyšetrovanie trestných činov vrážd. Bratislava: Akadémia PZ, 2001.

RADFORD, J. a D. RUSSELL (eds.). Femicide: The Politics of Woman Killing. Buckingham: Open University Press, 1992.

RECKDENWALD, A., A. YOHROS a A. SZALEWSKI. Health Care Professionals, Rurality, and Intimate Femicide. In: Homicide Studies, 2017, roč. 22, č. 2, s. 161–187. https://doi.org/10.1177/1088767917744592

SMITH, K. I. Femicide. In: The Routledge Handbook of Gender and Violence. London: Routledge, 2018, s. 158-170. https://doi.org/10.4324/9781315612997-13

SUONPÄÄ, K. a J. SAVOLAINEN. When a Woman Kills Her Man: Gender and Victim Precipitation in Homicide. In: Journal of Interpersonal Violence, 2019, roč. 34, č. 11, s. 2403. https://doi.org/10.1177/0886260519834987

TUČEK, L. K problematice zločinu „jménem cti“. In: Kriminalistický sborník, 2010, roč. 54, č. 2, s. 51–57.

VELOPULOS, C. G., H. CARMICHAEL, T. L. ZAKRISON a M. CRANDALL. Comparison of male and female victims of intimate partner homicide and bidirectionality-an analysis of the national violent death reporting system. In: Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 2019, roč. 87, č. 2, s. 331–336. https://doi.org/10.1097/TA.0000000000002276

VOŇKOVÁ, J. a D. OPLATEK. Vraždy v kontextu domácího násilí. Praha: proFem, 2015.

WEIL, S., C. CORRADI a M. NAUDI (eds.). Femicide across Europe. Theory, research and prevention. Bristol: University of Bristol, 2018. https://doi.org/10.1332/9781447347163

ZÁHORA, J. Vývoj právnej úpravy postihujúce domáce násilie na Slovensku. In: Domáce násilie – nová prax a nová legislatíva v Európe: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 15. – 16. októbra 2007. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 116-122.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-1-2