Vol 16, No 1 (2019)

Neviditelná a viditelná města


Obsah

Editorial

Neviditelná a viditelná města
Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová, Barbora Vacková
mobi EPUB
7–9

Tematický blok

Hana Porkertová
mobi EPUB
13–32
Robert Osman, Pavel Doboš
mobi EPUB
33–55
Michal Lehečka
mobi EPUB
57–77
Ondřej Šerý, Michal Pitoňák
mobi EPUB
79–102
Robert Osman, Jana Jíchová
mobi EPUB
103–122
Lívia Gažová
mobi EPUB
123–144

Studie

Tomáš Kobes
mobi EPUB
147–162

Recenzní stati

Jitka Wirthová
mobi EPUB
165–184

Recenze

Irena Řehořová: Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě
Karina Hoření
mobi EPUB
187–188
Alistair Ross: Finding Political Identities. Young People in a Changing Europe
Marcel Mečiar
mobi EPUB
189–195
Ľubomír Lupták: (Ne)bezpečnosť ako povolanie
Martina Palečková Tauberová
mobi EPUB
197–200

Zprávy

Zpráva o zpřístupnění další části českých dat z projektu Generations and Gender Survey
Barbora Hubatková, Martin Kreidl
mobi EPUB
203–205