Vol 16, No 1 (2019)

Neviditelná a viditelná města


Obsah

Editorial

Neviditelná a viditelná města
Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová, Barbora Vacková
mobi EPUB

Tematický blok

Hana Porkertová
mobi EPUB
Robert Osman, Pavel Doboš
mobi EPUB
Michal Lehečka
mobi EPUB
Ondřej Šerý, Michal Pitoňák
mobi EPUB
Robert Osman, Jana Jíchová
mobi EPUB
Lívia Gažová
mobi EPUB

Studie

Tomáš Kobes
mobi EPUB

Recenzní stati

Jitka Wirthová
mobi EPUB

Recenze

Irena Řehořová: Kulturní paměť a film. Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě
Karina Hoření
mobi EPUB
Alistair Ross: Finding Political Identities. Young People in a Changing Europe
Marcel Mečiar
mobi EPUB
Ľubomír Lupták: (Ne)bezpečnosť ako povolanie
Martina Palečková Tauberová
mobi EPUB

Zprávy

Zpráva o zpřístupnění další části českých dat z projektu Generations and Gender Survey
Barbora Hubatková, Martin Kreidl
mobi EPUB